1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 3. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 4. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 5. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 6. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 7. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 8. interstellära mediet

  interstellära mediet, sammanfattande benämning på gas, stoft, magnetfält och kosmisk strålning som finns i rymden mellan stjärnorna.
 9. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 10. M-stjärna

  M-stjärna, stjärna av spektraltyp M.