1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 3. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 4. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 5. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 6. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 7. Gustav Robert Kirchhoff

  Kirchhoff, Gustav Robert, 1824–87, tysk fysiker.
 8. F-stjärna

  F-stjärna, stjärna av spektraltyp F.
 9. D-linjerna

  D-linjerna, två absorptionslinjer i solens spektrum från neutralt natrium vid våglängderna 588,997 och 589,594 nm, betecknade D 2 respektive D 1 enligt det beteckningssystem som infördes av Joseph von Fraunhofer.
 10. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.