1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 3. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 4. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 5. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 6. H- och K-linjerna

  H- och K-linjerna, två starka absorptionslinjer från joniserat kalcium i solens och många andra stjärnors spektra vid våglängderna 396,8 nm (H) respektive 393,4 nm (K).
 7. cirkumstellära linjer

  cirkumstellära linjer, spektrallinjer i stjärnors spektra från materia kring stjärnorna.
 8. D-linjerna

  D-linjerna, två absorptionslinjer i solens spektrum från neutralt natrium vid våglängderna 588,997 och 589,594 nm, betecknade D 2 respektive D 1 enligt det beteckningssystem som infördes av Joseph von Fraunhofer.
 9. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 10. F-stjärna

  F-stjärna, stjärna av spektraltyp F.