1. koffein

  koffein, 1,3,7-trimetylxantin, 1,3,7-trimetylpurin-2,6-dione, alkaloid i gruppen puriner som tillsammans med teofyllin finns dels i bönorna från kaffebusken, dels i blad från tebusken.

 2. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.

 3. lågdosberoende

  lågdosberoende, normaldosberoende, drogberoende som utvecklas utan eller med bara obetydlig ökning av toleransen för drogen.
 4. nikotintuggummi

  nikotintuggummi ger vid tuggning långsam tillförsel av nikotin, som motverkar abstinensen hos dem som slutar röka eller snusa.

 5. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.