1. abstinenssymtom

  abstinenssymtom, psykiska och fysiska symtom vid abstinens.
 2. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.
 3. abstinens

  abstinens, avhållsamhet, från t.ex. njutningsmedel eller sexuell aktivitet.
 4. läkemedelsmissbruk

  läkemedelsmissbruk, missbruk av läkemedel, främst sådana som är ångestdämpande (bensodiazepiner) eller smärtstillande (analgetika).

 5. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 6. alkoholism

  alkoholism är en sjukdom som innebär att man missbrukar och är beroende av alkohol, det vill säga man dricker så mycket öl, vin eller sprit att man får problem eller blir sjuk av det.

 7. lågdosberoende

  lågdosberoende, normaldosberoende, drogberoende som utvecklas utan eller med bara obetydlig ökning av toleransen för drogen.
 8. krasch

  krasch (engelska crash), benämning på de svåra abstinenssymtom med tomhetskänsla, oro och depression som kan följa efter missbruk av centralstimulerande medel, främst kokain.

 9. avgiftning

  avgiftning, behandling som går ut på att beroendesjuka personer frivilligt eller med tvång avstår från att inta det missbrukade preparatet.

 10. bakrus

  bakrus, tillstånd efter konsumtion av droger, särskilt alkohol.