1. abstract

  abstract, kort sammanfattning av en bok eller en artikel.
 2. abstract

  abstract [ung. äb´sträkt] subst., plur. ~ äv. ~s, neutr. ORDLED: abs-tract
  Svensk ordbok
 3. Abstraction-Création

  Abstraction-Création, konstnärssammanslutning med konstruktivistisk, nonfigurativ orientering, bildad i Paris 1931 som en bredare fortsättning på den kortlivade Art-Concret-gruppen.
 4. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 5. Chemical Abstracts

  Chemical Abstracts, CA, kemisk referattidskrift.
 6. Biological Abstracts

  Biological Abstracts, periodisk publikation utgiven av BIOSIS i Philadelphia, USA sedan 1926.
 7. flamskyddsmedel

  flamskyddsmedel, medel som genom att förändra ett materials, en produkts eller en konstruktions beteende vid brand medverkar till en ökning av objektets flamskydd.
 8. Dissertation Abstracts International

  Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, Michigan, referatpublikation som förtecknar utgivna doktorsavhandlingar.
 9. American Chemical Society

  American Chemical Society, världens största vetenskapliga sällskap, med ca 154 000 medlemmar (2009); grundat 1876.
 10. oändligheten

  oändligheten, som saknar bortre begränsning(ar) i rum eller tid och därför är ofattbart stor, lång etc.