1. kultur

  kultur, odling, bildning.
 2. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 3. idealtyp

  idealtyp, inom samhällsvetenskapen benämning på begrepp som renodlar typiska delar av samhälleliga fenomen.
 4. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 5. Aleksej von Jawlensky

  Jawlensky (egentligen Javlenskij), Aleksej von, 1864–1941, rysk-tysk målare.
 6. abstrahera

  abstrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: abs-trah-er-ar SUBST.: abstraherande, abstrahering; abstraktion
  Svensk ordbok
 7. Endre Nemes

  Nemes (ursprungligen Nágel), Endre, 1909–85, ungersk-svensk målare, professors namn 1968.
 8. Barbro Sprinchorn

  Sprinchorn, Barbro, född Synnergren, 1929–73, textilkonstnär.
 9. abstraktionsprincip

  abstraktionsprincip, logisk princip som säger att man givet en egenskap eller ett begrepp kan bilda klassen (mängden) av alla de objekt som har egenskapen respektive faller under begreppet – man abstraherar så att säga från allt som utmärker begreppet utom dess omfång, dvs. de objekt som faller under begreppet.
 10. Lennart Rodhe

  Rodhe, Lennart, född 15 november 1916, död 17 januari 2005, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1958–68.