1. kultur

  kultur, odling, bildning.
 2. idealtyp

  idealtyp, inom samhällsvetenskapen benämning på begrepp som renodlar typiska delar av samhälleliga fenomen.
 3. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 4. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 5. abstrahera

  abstrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: abs-trah-er-ar SUBST.: abstraherande, abstrahering; abstraktion
  Svensk ordbok
 6. Siri Rathsman

  Rathsman, Siri, 1895–1974, konstnär och konstskribent.
 7. abstraktionsprincip

  abstraktionsprincip, logisk princip som säger att man givet en egenskap eller ett begrepp kan bilda klassen (mängden) av alla de objekt som har egenskapen respektive faller under begreppet – man abstraherar så att säga från allt som utmärker begreppet utom dess omfång, dvs. de objekt som faller under begreppet.
 8. Thomas av Aquino

  Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.
 9. Ben Nicholson

  Nicholson, Ben, 1894–1982, brittisk målare.
 10. Jean-Michel Atlan

  Atlan, Jean-Michel, 1913–60, fransk målare och grafiker.