1. kultur

  kultur, odling, bildning.
 2. idealtyp

  idealtyp, inom samhällsvetenskapen benämning på begrepp som renodlar typiska delar av samhälleliga fenomen.
 3. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 4. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 5. abstrahera

  abstrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: abs-trah-er-ar SUBST.: abstraherande, abstrahering; abstraktion
  Svensk ordbok
 6. Jean-Michel Atlan

  Atlan, Jean-Michel, 1913–60, fransk målare och grafiker.
 7. Thomas av Aquino

  Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.
 8. Siri Rathsman

  Rathsman, Siri, 1895–1974, konstnär och konstskribent.
 9. Ben Nicholson

  Nicholson, Ben, 1894–1982, brittisk målare.
 10. form

  form, i musikaliska sammanhang det sammanlagda resultatet av musikens sammanhållande och konstruktiva krafter.