1. abstrakt

  abstrakt, saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret.
 2. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 3. abstrakt expressionism

  abstrakt expressionism, amerikansk konstriktning under 1940- och 1950-talen, ibland också kallad New York School.
 4. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 5. abstraktion

  abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
 6. abstraktionsprincip

  abstraktionsprincip, logisk princip som säger att man givet en egenskap eller ett begrepp kan bilda klassen (mängden) av alla de objekt som har egenskapen respektive faller under begreppet – man abstraherar så att säga från allt som utmärker begreppet utom dess omfång, dvs. de objekt som faller under begreppet.
 7. abstrakt

  abstrakt, del i orgelns mekanik.
 8. abstrakt fel

  abstrakt fel, objektivt fel, avvikelse från en viss normal standard, såsom när en vara eller en utförd tjänst inte är så som man normalt kan förvänta sig.
 9. abstrakt datatyp

  abstrakt datatyp, datavetenskapligt begrepp som är grunden för modern programmeringsteknik, t.ex. objektorienterad programmering.
 10. abstrakt

  2abstrak´t subst. ~et ~er ORDLED: abs-trakt-et
  Svensk ordbok