1. abstrakt

  abstrakt, del i orgelns mekanik.
 2. abstrakt

  abstrakt, saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret.
 3. abstrakt

  2abstrak´t subst. ~et ~er ORDLED: abs-trakt-et
  Svensk ordbok
 4. abstrakt

  1abstrak´t adj., neutr. ~ ORDLED: abs-trakt
  Svensk ordbok
 5. abstrakt film

  abstrakt film, genre inom experimentfilm.
 6. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 7. abstrakt skadeståndsberäkning

  abstrakt skadeståndsberäkning, skadeståndsberäkning som görs med ledning av marknadspriset.
 8. abstrakt fel

  abstrakt fel, objektivt fel, avvikelse från en viss normal standard, såsom när en vara eller en utförd tjänst inte är så som man normalt kan förvänta sig.
 9. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 10. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.