1. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 2. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 3. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.
 4. algebra

  algebra [al´j- äv. al´g-] subst. ~n algebror ORDLED: algebr-an
  Svensk ordbok
 5. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 6. datavetenskap

  datavetenskap är den vetenskap som behandlar principer för programvara i datorer.
 7. David Hilbert

  Hilbert, David, 1862–1943, tysk matematiker.
 8. Emmy Noether

  Noether, Emmy, 1882–1935, tysk matematiker.
 9. Carl Friedrich Gauss

  Gauss, Carl Friedrich, född 30 april 1777, död 23 februari 1855, tysk matematiker, en av de mest betydande under de senaste 300 åren.
 10. distribuerade system

  distribuerade system för databehandling består av flera parallellt arbetande delsystem som under utbyte av meddelanden utför en gemensam uppgift utan att användaren behöver vara medveten om understrukturen (systemet är transparent).