1. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 2. substantiv

  substantiv, ordklass som omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser ( räv), föremål ( penna), platser ( torg) och material ( plast) men också på abstrakta referenter som tider ( vecka), händelser ( förlust), tillstånd ( sorg), egenskaper ( trötthet) och relationer ( likhet).
 3. konkret substantiv

  konkret substantiv, substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, föremål och material.
 4. abstrakt

  2abstrak´t subst. ~et ~er ORDLED: abs-trakt-et
  Svensk ordbok
 5. substantiv

  sub`stantiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sub-stant-iv-et
  Svensk ordbok
 6. abstrakt

  1abstrak´t adj., neutr. ~ ORDLED: abs-trakt
  Svensk ordbok
 7. substantivsjuka

  sub`stantivsjuka subst. ~n ORDLED: sub-stant-iv--sjuk-an
  Svensk ordbok
 8. hypallage

  hypallage, retorisk figur som innebär att orden i en fras på något sätt kastas om eller byter ordklass eller referens.
 9. dividuativ

  dividuativ (latin dividuus ’delbar’, bildning till divido ’dela’).
 10. individuativ

  individuativ.