1. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.
 2. abstrakt

  abstrakt, saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret.
 3. abstrakt

  abstrakt, del i orgelns mekanik.
 4. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 5. abstrakt film

  abstrakt film, genre inom experimentfilm.
 6. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 7. abstrakt skadeståndsberäkning

  abstrakt skadeståndsberäkning, skadeståndsberäkning som görs med ledning av marknadspriset.
 8. abstrakt expressionism

  abstrakt expressionism kallas en stil inom konsten i främst USA på 1940-talet och 1950-talet.
 9. abstrakt fel

  abstrakt fel, objektivt fel, avvikelse från en viss normal standard, såsom när en vara eller en utförd tjänst inte är så som man normalt kan förvänta sig.
 10. abstrakt datatyp

  abstrakt datatyp, datavetenskapligt begrepp som är grunden för modern programmeringsteknik, t.ex. objektorienterad programmering.