1. substantiv

  substantiv, ordklass som omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser ( räv), föremål ( penna), platser ( torg) och material ( plast) men också på abstrakta referenter som tider ( vecka), händelser ( förlust), tillstånd ( sorg), egenskaper ( trötthet) och relationer ( likhet).
 2. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 3. konkret substantiv

  konkret substantiv, substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, föremål och material.
 4. substantiv

  sub`stantiv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sub-stant-iv-et
  Svensk ordbok
 5. substantivsjuka

  sub`stantivsjuka subst. ~n ORDLED: sub-stant-iv--sjuk-an
  Svensk ordbok
 6. verbalsubstantiv

  verbalsubstantiv, substantiv som är avlett av ett verb.
 7. dividuativ

  dividuativ (latin dividuus ’delbar’, bildning till divido ’dela’).
 8. abstrakt

  2abstrak´t subst. ~et ~er ORDLED: abs-trakt-et
  Svensk ordbok
 9. hypallage

  hypallage, retorisk figur som innebär att orden i en fras på något sätt kastas om eller byter ordklass eller referens.
 10. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.