1. abstraktion

  abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
 2. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 3. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 4. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 5. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 6. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 7. trädgräns

  trädgräns, gränsen för trädväxt mot norr, mot kalfjäll, mot stäpp och andra torrområden eller mot extremt oceaniska miljöer.
 8. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 9. Henri Matisse

  Matisse, Henri, född 31 december 1869, död 3 november 1954, fransk målare, tecknare och skulptör.
 10. Hilma af Klint

  af Klint, Hilma, 1862–1944, konstnär och pionjär inom abstrakt konst, sondotter till Gustaf af Klint.