1. abstraktionsprincip

  abstraktionsprincip, logisk princip som säger att man givet en egenskap eller ett begrepp kan bilda klassen (mängden) av alla de objekt som har egenskapen respektive faller under begreppet – man abstraherar så att säga från allt som utmärker begreppet utom dess omfång, dvs. de objekt som faller under begreppet.
 2. abstraktion

  abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 5. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 6. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 7. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 8. abstraktionsnivå

  abstraktionsnivå [-ʃo`ns-] subst. ~n ~er ORDLED: abs-trakt-ions--niv-ån
  Svensk ordbok
 9. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 10. trädgräns

  trädgräns, gränsen för trädväxt mot norr, mot kalfjäll, mot stäpp och andra torrområden eller mot extremt oceaniska miljöer.