1. abstraktionsprincip

  abstraktionsprincip, logisk princip som säger att man givet en egenskap eller ett begrepp kan bilda klassen (mängden) av alla de objekt som har egenskapen respektive faller under begreppet – man abstraherar så att säga från allt som utmärker begreppet utom dess omfång, dvs. de objekt som faller under begreppet.
 2. abstraktionsnivå

  abstraktionsnivå [-ʃo`ns-] subst. ~n ~er ORDLED: abs-trakt-ions--niv-ån
  Svensk ordbok
 3. abstraktion

  abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
 4. geometrisk abstraktion

  geometrisk abstraktion, benämning på sådan modern konst som är helt präglad av geometriska grundformer, jämför abstrakt konst och konstruktivism.
 5. abstraktion

  abstraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: abs-trakt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. post-målerisk abstraktion

  post-målerisk abstraktion, benämning på en i första hand amerikansk konsttendens under 1960-talet.
 7. Wilhelm Worringer

  Worringer, Wilhelm, 1881–1965, tysk konsthistoriker, professor i Bonn 1925–28, Königsberg 1928–46 och i Halle 1946.
 8. Bonus Eventus

  Bonus Eventus, i romersk myt den goda utgångens gud, en personifierad abstraktion.
 9. Pierre Soulages

  Soulages, Pierre, född 1919, fransk målare, i huvudsak självlärd.
 10. Inger Sitter

  Sitter, Inger, 1929–2015, norsk konstnär.