1. abstraktion

  abstraktion, en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärksammar en eller några få egenskaper.
 2. datorisering

  datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.

 3. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 4. abstraktion

  abstraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: abs-trakt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. förmåga

  förmå´ga subst. ~n förmågor ORDLED: för-måg-an
  Svensk ordbok