1. abstraktionsnivå

  abstraktionsnivå [-ʃo`ns-] subst. ~n ~er ORDLED: abs-trakt-ions--niv-ån
  Svensk ordbok
 2. social struktur

  social struktur, den ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid.
 3. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 4. djurornamentik

  djurornamentik, stiliserad bildframställning med motiv från djurriket.
 5. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 6. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 7. begåvningshandikapp

  begåvningshandikapp, nedsättning av förståndsfunktionerna.
 8. keltisk konst

  keltisk konst. Den äldsta konst som kan beskrivas som specifikt keltisk har daterats till slutet av 2000-talet f.Kr.

 9. Kina

  Kina, stat i östra Asien.