1. Hiroshige

    Hiroshige, egentligen Andō Hiroshige, 1797–1858, japansk konstnär.
  2. vikingatiden

    vikingatiden, i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, vanligen daterad till ca 800–1050 e.Kr. och uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då företogs från Skandinavien.
  3. matematik

    matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.