1. abstrakt substantiv

  abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid.
 2. abstrakt

  abstrakt, saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret.
 3. abstrakt konst

  abstrakt konst, vanligen en synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst, dvs. en samlande benämning på konstriktningar enligt vilka konstverket inte skall avbilda utan vara ett objekt i sig självt, vars utformning styrs av form och färg.
 4. abstrakt expressionism

  abstrakt expressionism, amerikansk konstriktning under 1940- och 1950-talen, ibland också kallad New York School.
 5. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 6. abstrakt skadeståndsberäkning

  abstrakt skadeståndsberäkning, skadeståndsberäkning som görs med ledning av marknadspriset.
 7. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 8. brahman

  brahman, ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi.
 9. Hilma af Klint

  af Klint, Hilma, 1862–1944, konstnär och pionjär inom abstrakt konst, sondotter till Gustaf af Klint.
 10. Wassily Kandinsky

  Kandinsky, Wassily, egentligen Vasilij Kandinskij, född 4 december 1866, död 13 december 1944, rysk målare, grafiker och konstteoretiker, verksam i Ryssland/Sovjetunionen, Tyskland och Frankrike.