1. absurd

  absurd, orimlig, meningslös, förnuftsvidrig, löjlig.
 2. absurd

  absurd [-sur´d] adj. absurt ORDLED: ab-surd
  Svensk ordbok
 3. absurd teater

  absurd teater, se absurdism.
 4. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 5. absurditetstest

  absurditetstest, psykologiskt test med uppgifter vilkas lösning kräver att man genomskådar en orimlighet.
 6. absurdism

  absurdis´m subst. ~en ORDLED: ab-surd-ism-en
  Svensk ordbok
 7. absurditet

  absurdite´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-surd-itet-en
  Svensk ordbok
 8. in absurdum

  in absurdum (lat., ’till det orimliga’), (driva eller förfäkta något) till det orimliga eller så långt att det blir orimligt eller absurt.
 9. reductio ad absurdum

  reductio ad absurdum, reduction in absurdum, indirekt härledning, logisk slutledning i vilken man sluter sig till motsatsen av ett givet påstående efter att först ha visat att påståendet leder till en motsägelse.
 10. in absurdum

  in absur`dum adv. ORDLED: in ab-surd-um
  Svensk ordbok