1. in absurdum

  in absurdum (lat., ’till det orimliga’), (driva eller förfäkta något) till det orimliga eller så långt att det blir orimligt eller absurt.
 2. reductio ad absurdum

  reductio ad absurdum, reduction in absurdum, indirekt härledning, logisk slutledning i vilken man sluter sig till motsatsen av ett givet påstående efter att först ha visat att påståendet leder till en motsägelse.
 3. credo quia absurdum

  credo quia absurdum, ”jag tror därför att det är orimligt”, en teologisk sats som tillskrivs Tertullianus men som inte återfinns i hans verk med denna formulering.
 4. in absurdum

  in absur`dum adv. ORDLED: in ab-surd-um
  Svensk ordbok
 5. absurd

  absurd, orimlig, meningslös, förnuftsvidrig, löjlig.
 6. Nathalie Djurberg

  Djurberg, Nathalie, född 1978, konstnär, utbildad på Malmö konsthögskola 1997–2002.

 7. Sadi Carnot

  Carnot, Sadi, född 1 juni 1796, död 24 augusti 1832, fransk fysiker; jämför släktartikel Carnot.
 8. paleografi

  paleografi, vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid samt läsning och tolkning av handskrifter, särskilt medeltida.
 9. in

  2in´ prep.
  Svensk ordbok
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.