1. acajouträd

    acajouträd, kasjuträd, njurfruktträd, Anacardium occidentale, art i familjen sumakväxter, se cashewnöt.
  2. cashewnöt

    cashewnöt, acajouträd, achachouträd, Anacardium occidentale, art i familjen sumakväxter.
  3. elefantlus

    elefantlus, frukten av acajouträd.
  4. njurfruktträd

    njurfruktträd, annat namn på växtarten acajouträd.
  5. kasjuträd

    kasjuträd, annat namn på växtarten acajouträd.
  6. campos cerrados

    campos cerrados, huvuddelen av inre Brasiliens savannområde.
  7. Anacardium

    Anacardium, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med åtta arter, bl.a. acajouträd.
  8. rosépeppar

    rosépeppar, torkade stenfrukter från arten Schinus molle.