1. accelerando

  accelerando, acc., accel., musikalisk tempobeteckning: gradvis ökande tempo, påskyndande.
 2. accelerando

  acceleran´do [aks-] adv. ORDLED: ac-celer-ando
  Svensk ordbok
 3. agogik

  agogik, beteckning för de små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken skall bli levande.
 4. cyberpunk

  cyberpunk, ursprungligen benämning på en riktning inom science fiction-litteraturen, senare även på en livshållning knuten till denna med uttryck inom bl.a. konst, film, mode och musik.

 5. Charles Stross

  Stross, Charles, född 1964, brittisk författare.
 6. Vijay Iyer

  Iyer, Vijay, född 1971, amerikansk jazzmusiker (pianist, kompositör och producent), tonsättare och skribent, professor vid Harvard University sedan 2014.

 7. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.