1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. acceleration

  acceleration [akseleraʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. accelerationspump

  accelerationspump, en i bilmotorers förgasare inbyggd kolv- eller membranpump, som vid öppning av gasspjället, dvs. vid acceleration, sprutar in en extra mängd bränsle i den insugna luften för att säkerställa en jämn motorgång.
 4. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 5. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 6. gränshastighet

  gränshastighet är den högsta farten som ett föremål kan nå när det faller genom luften.

 7. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.
 8. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.

 9. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 10. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.