1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 3. acceleration

  acceleration [akseleraʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 5. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 6. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 7. accelerationspump

  accelerationspump, en i bilmotorers förgasare inbyggd kolv- eller membranpump, som vid öppning av gasspjället, dvs. vid acceleration, sprutar in en extra mängd bränsle i den insugna luften för att säkerställa en jämn motorgång.
 8. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 9. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 10. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.