1. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.
 2. acceleration

  acceleration [akseleraʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 4. gränshastighet

  gränshastighet är den högsta farten som ett föremål kan nå när det faller genom luften.

 5. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.
 6. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.

 7. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 8. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 9. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 10. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.