1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 3. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 4. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 5. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 6. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 7. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 8. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 9. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 10. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.