1. accelerationspump

  accelerationspump, en i bilmotorers förgasare inbyggd kolv- eller membranpump, som vid öppning av gasspjället, dvs. vid acceleration, sprutar in en extra mängd bränsle i den insugna luften för att säkerställa en jämn motorgång.
 2. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 3. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.
 4. acceleration

  acceleration [akseleraʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 6. gränshastighet

  gränshastighet är den högsta farten som ett föremål kan nå när det faller genom luften.

 7. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.
 8. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.

 9. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 10. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.