1. Newtons lagar

  Newtons lagar, tre grundläggande lagar eller axiom i ”Principia” som utgör grundvalen för Newtons mekanik: tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och återverkan; se dynamik.
 2. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 3. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 4. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 5. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.
 6. rörelseekvation

  rörelseekvation, ekvation som beskriver rörelse i fysikalisk mening.
 7. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 8. accelerometer

  accelerometer, instrument för mätning av acceleration.
 9. trög massa

  trög massa, inom fysiken den massa som definieras i Newtons accelerationslag.
 10. gyro

  gyro, gyroskop, ett kardanskt upphängt svänghjul, gyrorotor, som är rotationssymmetriskt och har sin största massa i periferin.