1. trög massa

  trög massa, inom fysiken den massa som definieras i Newtons accelerationslag.
 2. rörelseekvation

  rörelseekvation, ekvation som beskriver rörelse i fysikalisk mening.
 3. Newtons lagar

  Newtons lagar, tre grundläggande lagar eller axiom i ”Principia” som utgör grundvalen för Newtons mekanik: tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och återverkan; se dynamik.
 4. accelerometer

  accelerometer, instrument för mätning av acceleration.
 5. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 6. stöt

  stöt, kollision mellan två kroppar som växelverkar under en mycket kort tid.
 7. gyro

  gyro, gyroskop, ett kardanskt upphängt svänghjul, gyrorotor, som är rotationssymmetriskt och har sin största massa i periferin.
 8. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.
 9. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 10. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.