1. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 2. Bertil Ohlin

  Ohlin, Bertil, född 23 april 1899, död 3 augusti 1979, nationalekonom och politiker (folkpartist), professor vid Köpenhamns universitet 1924–29 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1929–65, statsråd 1944–45, riksdagsman 1938–67 (första kammaren till 1944), partiledare 1944–67.
 3. acceleratorteorin

  acceleratorteorin, annat namn för accelerationsprincipen.
 4. Stockholmsskolan

  Stockholmsskolan, en grupp svenska nationalekonomer som från slutet av 1920-talet till slutet av 30-talet utvecklade inflations- och sysselsättningsteorin samt analyserade stabiliseringspolitikens förutsättningar.
 5. John Maurice Clark

  Clark, John Maurice, 1884–1963, amerikansk nationalekonom; son till John Bates Clark.
 6. accelerator-multiplikatormodell

  accelerator-multiplikatormodell, en nationalekonomisk modell som förklarar konjunkturväxlingarna som ett resultat av en samverkan mellan accelerationsprincipen och multiplikatorn, där den senare avser den slutliga effekten på nationalinkomsten av t.ex. en ökning av de offentliga utgifterna.