1. accelerator

  accelerator, inom kemin och framför allt polymerkemin ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion.
 2. elektrostatisk accelerator

  elektrostatisk accelerator, typ av partikelaccelerator som används inom olika delar av fysiken för att producera strålar av laddade joner.
 3. accelerator-multiplikatormodell

  accelerator-multiplikatormodell, en nationalekonomisk modell som förklarar konjunkturväxlingarna som ett resultat av en samverkan mellan accelerationsprincipen och multiplikatorn, där den senare avser den slutliga effekten på nationalinkomsten av t.ex. en ökning av de offentliga utgifterna.
 4. accelerator

  accelerator, inom fysiken: anordning för accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 5. acceleratordriven transmutation

  acceleratordriven transmutation, omvandling av radioaktiva ämnen med hjälp av en partikelaccelerator.
 6. Fermi National Accelerator Laboratory

  Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, det största acceleratorlaboratoriet inom högenergifysiken i USA, beläget i Batavia väster om Chicago.
 7. accelerator

  accelera`tor [aks-] subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-celer-at-or-er
  Svensk ordbok
 8. acceleratorteorin

  acceleratorteorin, annat namn för accelerationsprincipen.
 9. Stanford Linear Accelerator

  Stanford Linear Accelerator, partikelaccelerator för forskning inom elementarpartikelfysiken.
 10. Cockcroft–Walton-accelerator

  Cockcroft–Walton-accelerator, elektrostatisk partikelaccelerator som var den första i sitt slag; konstruerad av John Cockcroft och Ernest Walton.