1. kolliderare

    kolliderare, i fysiken en accelerator eller acceleratoranläggning för elementarpartiklar eller joner där två motsatt riktade strålar med partiklar, som accelererats till höga energier (hastigheter nära ljushastigheten), fås att kollidera.
  2. Walter Greiner

    Greiner,Walter, 1935–2016, tysk teoretisk kärnfysiker, från 1965 professor vid universitetet i Frankfurt am Main sedan 1965.

  3. Makoto Kobayashi

    Kobayashi, Makoto, född 1944, japansk teoretisk fysiker.