1. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 2. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 3. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 4. kärnfysik

  kärnfysik, subatomär fysik, läran om atomkärnornas struktur och kärnmateriens egenskaper.
 5. ISOLDE

  ISOLDE, Isotope Separator On-Line, isotopseparatorer anslutna till acceleratorer vid CERN, nära Genève, för renframställning av radioaktiva nuklider.
 6. accelerator

  accelerator, inom kemin och framför allt polymerkemin ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion.
 7. halvtorkande olja

  halvtorkande olja, vegetabilisk (eller animalisk) olja som genom upptagning av syre ur luften bildar ett fast polymerskikt.
 8. jonoptik

  jonoptik, tekniken att med hjälp av magnetiska och elektriska fält styra och fokusera en stråle av joner och därmed göra en transport av denna möjlig.
 9. intermediär vektorboson

  intermediär vektorboson, sammanfattande namn på partiklarna W ± och Z 0 som förmedlar den svaga växelverkan mellan elementarpartiklar.
 10. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.