1. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 2. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 3. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 4. nobelium

  nobelium, instabilt (radioaktivt) grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken No.
 5. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 6. gauge

  gauge, engelsk fackterm som står för några av de mest fundamentala begreppen inom den moderna fysiken, särskilt inom kvantfältteorin.
 7. Peter W. Higgs

  Higgs, Peter Ware, född 1929, brittisk fysiker verksam inom teoretisk elementarpartikelfysik, Nobelpristagare i fysik 2013.
 8. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 9. SSC

  SSC, superconducting super collider , stort amerikanskt acceleratorprojekt inom experimentell elementarpartikelfysik, lokaliserat söder om Dallas, Texas.
 10. ESS

  ESS, European Spallation Source, sameuropeisk forskningsanläggning under uppförande i Lund, för studier inom fysik, materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik med användning av neutroner.