1. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 2. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 3. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 4. nobelium

  nobelium, instabilt (radioaktivt) grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken No.
 5. LEP

  LEP, Large Electron–Positron Collider, världens största partikelaccelerator, belägen vid CERN nära Genève.
 6. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 7. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 8. gauge

  gauge, engelsk fackterm som står för några av de mest fundamentala begreppen inom den moderna fysiken, särskilt inom kvantfältteorin.
 9. Peter W. Higgs

  Higgs, Peter Ware, född 1929, brittisk fysiker verksam inom teoretisk elementarpartikelfysik, Nobelpristagare i fysik 2013.
 10. elektrostatisk accelerator

  elektrostatisk accelerator, typ av partikelaccelerator som används inom olika delar av fysiken för att producera strålar av laddade joner.