1. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 2. accelerera

  accelere´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-celer-er-ar SUBST.: accelererande, accelerering; acceleration
  Svensk ordbok
 3. fotoeffekt

  fotoeffekt, fotoelektrisk effekt, innebär att elektroner emitteras från ett material när detta utsätts för elektromagnetisk strålning (fotoner).
 4. beam-foilmetoden

  beam-foilmetoden, teknik för analys inom experimentell atomfysik.
 5. isfall

  isfall, starkt uppsprucket glaciärparti som uppstår i samband med en dalglaciärs rörelse nedför en brant bergssluttning.
 6. proportionalräknare

  proportionalräknare, gasfylld detektor för mätning av joniserande strålning.
 7. elektronkanon

  elektronkanon, anordning som genererar elektronstrålen i t.ex. elektronmikroskop eller TV-rör.
 8. cyklotron

  cyklotron, partikelaccelerator, först konstruerad av Ernest O. Lawrence och M. Stanley Livingston 1931 och i dag använd för såväl lätta joner (t.ex. protoner) som tunga joner med hög laddning.
 9. pulsar

  pulsar, snabbt roterande neu­tronstjärna som sänder ut strålning i två motsatta strålknippen och därför kan synas som en ”blinkande” himlakropp om jorden ligger i någon av strålriktningarna.
 10. jonraketmotor

  jonraketmotor, raketmotor i vilken metalljoner (t.ex. cesium) accelereras i ett elektriskt fält till mycket högre hastigheter (3–30 gånger) än förbränningsgaserna i en konventionell raketmotor.