1. elektrondiffraktion

  elektrondiffraktion, att en stråle av elektroner böjs av i bestämda riktningar i en kristall.
 2. kolliderare

  kolliderare, i fysiken en accelerator eller acceleratoranläggning för elementarpartiklar eller joner där två motsatt riktade strålar med partiklar, som accelererats till höga energier (hastigheter nära ljushastigheten), fås att kollidera.
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 4. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 5. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 6. Hubbleåldern

  Hubbleåldern, den tid som universum skulle ha funnits om det expanderat med nuvarande hastighet sedan begynnelsen.
 7. ESRF

  ESRF, European Synchrotron Radiation Facility, europeisk synkrotronljusanläggning i Grenoble, Frankrike.
 8. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.