1. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 2. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 3. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 4. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 5. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 6. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.
 7. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 8. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 9. dynamisk accent

  dynamisk accent, inom språkvetenskapen en ordaccent som uttrycks genom att den betonade stavelsen i ordet uttalas med större ljudstyrka (intensitet) än de övriga.
 10. accenttecken

  accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.