1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 3. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 4. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 5. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 6. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 7. tonem

  tonem, detsamma som tonaccent, särskilt när denna fungerar som tonalt fonem, dvs. där tonhöjdsförloppet är betydelseskiljande såsom i svenska Polen (accent 1) gentemot pålen (accent 2).
 8. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 9. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 10. recitativ

  recitativ, ackompanjerat vokalt soloparti som framförs deklamatoriskt i opera, kantat eller större körverk.