1. spiritualitet

    spiritualitet, en från fransk-, tysk- och engelskspråkig litteratur övertagen benämning på främst kristen andlighet, dvs. det andliga livet och dess konkreta uttryck, såsom dessa är relaterade till en bestämd trosövertygelse och till en religiös gemenskap.
  2. Alliance Israélite Universelle

    Alliance Israélite Universelle, den första internationella judiska organisationen i modern tid, grundad 1860 i Paris.
  3. accentförskjutning

    accentförskjutning [aksen`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-cent--för-skjut-ning-en
    Svensk ordbok