1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 3. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 4. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 5. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 6. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 7. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 8. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 9. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 10. trumset

  trumset, uppsättning av trummor, cymbaler och andra slaginstrument, som spelas av en musiker.