1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 3. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 4. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 5. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 6. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 7. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 8. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 9. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 10. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.