1. accenttecken

  accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.
 2. accenttecken

  accenttecken [aksen`t-] subst. accenttecknet, plur. ~, best. plur. accenttecknen ORDLED: ac-cent--teckn-et
  Svensk ordbok
 3. tilde

  tilde, portugisiska til, skrivtecken ( ~ ) som används i bl.a. spanskan och portugisiskan.
 4. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 5. grav

  3grav subst. ~en ORDLED: grav-en
  Svensk ordbok
 6. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok