1. isländska

    isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.
  2. accenttecken

    accenttecken [aksen`t-] subst. accenttecknet, plur. ~, best. plur. accenttecknen ORDLED: ac-cent--teckn-et
    Svensk ordbok