1. accentuerande vers

  accentuerande vers är uppbyggd av omväxlande betonade (accentuerade, tryckstarka) och obetonade (trycksvaga) stavelser.
 2. accentuera

  accentue´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-centu-er-ar SUBST.: accentuerande, accentuering; accentuation
  Svensk ordbok
 3. Eva Sjögren

  Sjögren, Eva, född Lindbeck 1930, keramiker med egen verkstad i Stockholm sedan 1955.
 4. Oton Župančič

  Župančič, Oton, 1878–1949, slovensk poet, portalgestalt i den slovenska modernismen.
 5. Milan Rúfus

  Rúfus, Milan, 1928–2009, slovakisk poet.
 6. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 7. accentuation

  accentuation [aksentuaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-centu-at-ion
  Svensk ordbok
 8. stavelseräknande vers

  stavelseräknande vers, syllabisk vers , versmått som grundar sig på principen att varje versrad har ett visst antal stavelser.
 9. Eiko Hosoe

  Hosoe, Eiko, japanska Hosoe Eikō, född 1933, japansk fotograf, sedan 1975 professor vid Tokyos tekniska institut.
 10. lowkeyeffekt

  lowkeyeffekt, fotografisk teknik.