1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 3. accentuerande vers

  accentuerande vers är uppbyggd av omväxlande betonade (accentuerade, tryckstarka) och obetonade (trycksvaga) stavelser.
 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 6. gallsyror

  gallsyror, organiska, cykliska monokarbonsyror som bygger på ett kolväteskelett, benämnt cholansyra.
 7. mode

  mode, uttryck för tidsandan och dess ideal, förmedlade genom framför allt klädedräkten.
 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 10. Darfur

  Darfur, arabiska Dār Fūr, område i västra Sudan.