1. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 2. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 3. acceptera

  acceptera, försvarsskrift för funktionalismen där dess idéer sammanfattades.
 4. Accept

  Accept, tysk hårdrockgrupp, bildad 1976 av bland andra Udo Dirkschneider ( född 1952, sång), Wolf Hoffmann ( född 1959, gitarr) och Peter Baltes ( född 1958, bas).
 5. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 6. acceptfrist

  acceptfrist, den tid under vilken ett anbud är bindande för anbudsgivaren.
 7. acceptabilitet

  acceptabilitet, godtagbarhet, begrepp inom generativ språkteori.
 8. acceptanskontroll

  acceptanskontroll, efterhandskontroll av att en tillverkad vara eller ett varuparti uppfyller uppställda krav på kvalitet.
 9. accept

  1accep´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-en
  Svensk ordbok
 10. accept

  2accep´t [aks-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-cept-et
  Svensk ordbok