1. acceptabel

  accepta´bel [aks-] adj. ~t acceptabla ORDLED: ac-cept-abl-are
  Svensk ordbok
 2. AQL

  AQL, acceptable quality level, acceptabel kvalitetsnivå, den största felkvot som anses godtagbar vid en tillverkningsprocess; se kvalitetskontroll.
 3. klimatanläggning

  klimatanläggning, sammanfattande benämning på tekniska system som installeras i byggnader, fordon eller farkoster för att ge dessa önskat inomhusklimat i fråga om luftens temperatur, fuktighet, sammansättning och rörelse.
 4. kloroprengummi

  kloroprengummi, neopren , gummimaterial tillverkat genom polymerisation av kloropren till polykloropren.
 5. fixfokus

  fixfokus, objektivställningen på enkla kameror där objektivet är placerat på ett fast (fixt) avstånd från filmen.
 6. acceptanskontroll

  acceptanskontroll, efterhandskontroll av att en tillverkad vara eller ett varuparti uppfyller uppställda krav på kvalitet.
 7. komma-ut-processen

  komma-ut-processen, ett begrepp som har sitt ursprung i den amerikanska gayrörelsens uttryck ”coming out of the closet (’garderoben’), into the street” och syftar på individens utveckling av en för honom/henne själv positiv och acceptabel homosexuell identitet, som inte behöver döljas eller leda till social isolering.
 8. skärpedjup

  skärpedjup, det område inom vilket ett kameraobjektiv med acceptabel skärpa förmår återge föremål på olika avstånd.
 9. Forest Stewardship Council

  Forest Stewardship Council, FSC, internationell organisation med huvudkontor i Bonn.
 10. logikprogramspråk

  logikprogramspråk, typ av programspråk för datorer som bygger på idén att programmera direkt i predikatlogik.