1. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 2. maskhål

  maskhål, hypotetisk, topologisk defekt hos rumtiden som skulle medföra ett nära samband mellan två, normalt sett, rumsligt och/eller tidsmässigt, vitt skilda händelser i universum.
 3. flyktingläger

  flyktingläger, en ofta provisorisk lösning för att ge människor på flykt, vanligen i samband med massflykt, tak över huvudet i väntan på frivilligt återvändande (repatriering) eller placering i tredje land.

 4. växtskyddsmedel

  växtskyddsmedel, pesticider , bekämpningsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.
 5. satellitkommunikation

  satellitkommunikation, överföring av telekommunikationssignaler via kommunikationssatellit mellan fasta, flyttbara eller mobila markterminaler.

 6. OC-kurva

  OC-kurva, kurva som används bl.a. i samband med statistisk acceptanskontroll, t.ex. vid mottagningskontroll, för att illustrera hur effektiv en provtagningsplan är när det gäller att avvisa dåliga partier.
 7. Parisstadgan

  Parisstadgan för ett nytt Europa, deklaration som tillsammans med ett avtal om reducering av de konventionella militära styrkorna i Europa (CFE-avtalet) undertecknades vid det möte som den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) höll i Paris 19–21 november 1990.

 8. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 9. dagligt intag

  dagligt intag, intaget av t.ex. olika näringsämnen eller läkemedel per dag.
 10. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.