1. acceptanskontroll

  acceptanskontroll, efterhandskontroll av att en tillverkad vara eller ett varuparti uppfyller uppställda krav på kvalitet.
 2. acceptans

  acceptan´s [aks-] subst. ~en ORDLED: ac-cept-ans-en
  Svensk ordbok
 3. kulturrelativism

  kulturrelativism, term som inom antropologin används för att beteckna både en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande kulturers sedvänjor och tankemönster.
 4. kreativitet

  kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.
 5. Ernest Rutherford

  Rutherford, Ernest, från 1931 Baron Rutherford of Nelson (Lord Rutherford), född 30 augusti 1871, död 19 oktober 1937, nyzeeländsk-brittisk fysiker, under fyra decennier förgrundsgestalt inom den experimentella kartläggningen av radioaktiviteten och av atomernas och atomkärnornas struktur.
 6. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 7. experimentell filosofi

  experimentell filosofi, praktisk filosofisk disciplin som kombinerar teori och empiri.

 8. priderörelsen

  priderörelsen, världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, bisexuella och könsöverskridande identiteter.

 9. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.

 10. militärregim

  militärregim, regering bestående enbart av officerare eller med ett avgörande militärt inslag.