1. acceptanskontroll

  acceptanskontroll, efterhandskontroll av att en tillverkad vara eller ett varuparti uppfyller uppställda krav på kvalitet.
 2. felkvot

  felkvot, term som bl.a. används i statistisk acceptanskontroll.
 3. kvalitetskontroll

  kvalitetskontroll, statistisk kvalitetskontroll, äldre term för statistiska aktiviteter vilkas syfte var att undersöka om ett material eller en produkt uppfyllde ställda fordringar.

 4. OC-kurva

  OC-kurva, kurva som används bl.a. i samband med statistisk acceptanskontroll, t.ex. vid mottagningskontroll, för att illustrera hur effektiv en provtagningsplan är när det gäller att avvisa dåliga partier.
 5. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.