1. växel

    växel, skriftlig skuldförbindelse och betalningsmedel.
  2. accept

    accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
  3. acceptant

    acceptan´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-ant-en
    Svensk ordbok